Bedrijfsanalyse

een externe blik

Het doel van een bedrijfsanalyse is te kijken naar wat jouw bedrijf nodig heeft en waar de mogelijkheden liggen. Kort en krachtig met een concreet en verhelderend resultaat dat je als ondernemer helpt om je groeimogelijkheden verder uit te werken.

Bedrijfsanalyse

Het concept is simpel: een externe persoon met kennis van zaken die niet gehinderd is door de operationaliteit van je bedrijf:

  • geeft je inzicht in de sterke punten van je bedrijf;
  • ontdekt jouw noden en opportuniteiten;
  • geeft je de kans eigen ideeën af te toetsen;
  • toont je de groeimogelijkheden van je bedrijf.

Een bedrijfsanalyse vraagt 3 uur van je tijd. Resultaat is een rapport met advies waaruit actiepunten kunnen gedetecteerd worden. Voordeel is ook dat kan bekeken worden of een strategisch advies met de KMO-portefeuille opportuun is om verder te gaan.