Ecologisch advies voor bedrijven

een groene win-win

Een kostenefficiënt beheer van je bedrijfsterrein met oog voor biodiversiteit? Dat kan! Onderneem met SPK adviseert je in het opzetten van een correct ecologisch beheer van je groene zones.

Ecologisch advies voor bedrijven

Een goed verzorgd bedrijfsterrein is het eerste fysieke uithangbord van je bedrijf voor klanten en leveranciers. De aanwezigheid van mooi groen zorgt tevens voor de nodige zuurstof voor jezelf en je medewerkers. Je hebt er als ondernemer dus alle baat bij aandacht te schenken aan de groene zones op je terrein.

Onderneem met SPK adviseert je hierin en zorgt dat:

  • de biodiversiteitswaarde van je terrein verhoogt door een beter beheer en/of een betere keuze van planten en bomen;
  • je groen perfect past binnen de ruimere omgeving: goed verzorgd en kwaliteitsvol;
  • het beheer van de groene zones in de toekomst kostenefficiënt gebeurt.

Een win-win dus voor jezelf, je bedrijf, je medewerkers én de natuur.

Ecologisch advies voor bedrijven

Onze aanpak?

  • We analyseren de huidige situatie
  • We maken een analyse van het potentieel
  • We formuleren een voorstel voor de toekomst
  • We adviseren je hoe je de inrichting en het beheer moet aanpakken

Het resultaat is een schriftelijk advies en een rapport dat als basis kan dienen voor een aanbesteding. Wij lichten dit advies ook steeds mondeling toe.