SPK als jouw klankbord

Voor vragen & ideeën

Onze ervaring leert dat heel wat ondernemers met goede projectideeën rondlopen, maar er niet toe komen deze uit te werken. Daarnaast zitten  ondernemers vaak met vragen, waarvan niet duidelijk is bij wie ze ervoor terecht kunnen. Onderneem met SPK is jouw klankbord. Geef ons twee uren van je tijd en we garanderen dat je een paar flinke stappen vooruit zet!

SPK als jouw klankbord

Een testimonial zegt zó veel meer.

SPK is voor MOOOV de ideale partner geweest om MOOOV MAKERS te lanceren

Marc Boonen

MOOOV

Plan van aanpak

Onze plan van aanpak is heel eenvoudig. Geef ons twee uren en je krijgt:

  • zicht op kansen binnen je bedrijf;
  • zicht op de dingen die je moet doen om vooruit te geraken;
  • een eerste idee over hoe je projectidee kan vorm krijgen en welke eerste stap je moet zetten;
  • een geïnspireerde buitenstaander aan tafel die met een andere en onbevangen invalshoek naar je bedrijf kijkt;
  • gerichte doorverwijzing naar potentiële partners die je kunnen verder helpen: we breiden je netwerk uit;
  • advies met antwoorden op de problematieken en uitdagingen waar je mee geconfronteerd wordt.

Na deze twee uren is het aan jou: je bepaalt zelf welke volgende stappen je zet.

De expertise die we inzetten is gebaseerd op meer dan 25 jaar innovatieve projectwerking. Het werkterrein van SPK is heel breed. We kiezen bewust geen inhoudelijke focus op één of enkele thema's, maar kijken breed naar maatschappelijke noden en genereren ideeën en oplossingen die duurzaam geïmplementeerd kunnen worden en blijven. Dat maakt dat we van vele markten thuis zijn, we een enorm brede waaier aan expertise bezitten en - vooral - dat we een breed Vlaams en internationaal netwerk van experten hebben uit profit, non-profit, beleid, kennisinstellingen en middenveldorganisaties.

De ideale achtergrond en voedingsbodem dus om jou te adviseren.

De kmo-portefeuille

SPK is dienstverlener binnen de kmo-portefeuille en erkend voor de pijler advies.

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille (maximaal 10.000 euro steun per jaar).
Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille (maximaal 15.000 euro per jaar).
De aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van het advies.
Erkenningsnummer pijler advies: DV.A103901

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen je graag bij het indienen van een subsidiedossier.

Deze diensten zullen jou ook interesseren!

In gesprek met collega-ondernemers

In gesprek met collega-ondernemers

Snelle feedback

In gesprek met collega-ondernemers

Een groep van collega-ondernemers die op één namiddag hun ervaringen met jou delen. Ideaal voor ondernemers die met een uitdaging, problematiek of idee zitten en dit snel willen aftoetsen met gelijkgezinden. 

Bedrijfsanalyse

Bedrijfsanalyse

een externe blik

Bedrijfsanalyse

Het doel van een bedrijfsanalyse is te kijken naar wat jouw bedrijf nodig heeft en waar de mogelijkheden liggen. Kort en krachtig met een concreet en verhelderend resultaat dat je als ondernemer helpt om je groeimogelijkheden verder uit te werken.

Huis voor Creativiteit: contactpunt

Huis voor Creativiteit: contactpunt

Onverwachte troeven

Huis voor Creativiteit: contactpunt

Creativiteit en ondernemerschap: niet meteen twee termen die zich eenvoudig met elkaar verzoenen. Toch is heel wat te zeggen voor creatief ondernemerschap. Het Huis voor Creativiteit is hét contactpunt waar je terecht kan met al je vragen rond ondernemen in de creatieve sector of creatiever ondernemen in traditionele sectoren. We helpen je graag verder met advies en gerichte doorverwijzing.