Open Call: neem deel aan een gesubsidieerd traject en til je KMO naar een volgend innovatieniveau

Vandaag zijn termen als bitcoins, elektrische wagens, Uber en hernieuwbare energie schering en inslag. Toch doet een straf verhaal over die Nijvelse bende ons plotsklaps terugblikken naar de maatschappij van dertig jaar geleden. Was toen alles anders? Uiteraard! Technologie was anders, net als de mentaliteit, de bedrijfscultuur, onze economie en de digitale wereld. Maar is uw bedrijf intussen ook veranderd? Staat innovatie hoog genoeg op uw bedrijfsagenda?

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., het regionale samenwerkingsplatform dat kruisbestuiving tussen de creatieve sector en traditionele sectoren concretiseert in heel de provincie Antwerpen, biedt u de kans om dit uit te zoeken. Via een gesubsidieerd co-creatietraject op maat van zaakvoerders, helpen wij u innovatie te realiseren op de eigen werkvloer. In samenwerking met onze partners in Mechelen en Turnhout wordt dit traject binnen de provincie zo verspreid mogelijk georganiseerd.

HOE ZIET ZO’N TRAJECT ERUIT?

Een inleidende sessie beantwoordt al uw eventuele vragen rond co-creatie en helpt u beslissen of u met uw KMO in het traject stapt. Deze sessie is uiteraard vrijblijvend en kosteloos.

Eens ingestapt in het traject leert u in een hands-on workshop de noden of uitdagingen van uw KMO duidelijk en concreet te kaderen. Dit resulteert in een krachtige ‘pitch’.

Deze pitch zal de basis vormen voor de matchmaking met een creatieve expert. KMO’s en creatieve ondernemers krijgen de kans zich aan elkaar voor te stellen en aan het einde van de rit beslist u als KMO zelf met wie u het verdere traject zal doorlopen. Indien meerdere profielen aansluiten bij uw concrete uitdaging, kunnen de creatieve experten uitgenodigd worden om uw KMO te bezoeken om de voorstellen tot innovatie meer in detail te bespreken.

In de drie workshops die daarop volgen ligt de focus helemaal op creatie en realisatie. Het veldonderzoek hierin genereert diepere inzichten over uw KMO, waarna er prototypes en concretere oplossingen volgen. Realisatie, implementatie en business modelling horen hier vanzelfsprekend ook bij. Dit vraagt uiteraard ook tussentijdse opvolging van u als deelnemer.

Tijdens het slotevent tenslotte worden alle KMO’s samengebracht om hun resultaten met elkaar en een breder publiek te delen.

WAT KOST HET?

De co-creatietrajecten van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. kaderen binnen een Europees subsidieproject (EFRO). Hierdoor betaalt u als deelnemend bedrijf uitsluitend de consultancy van de creatieve innovatie expert gedurende het traject, zijnde €2.000 + btw.

De volledige omkadering en facilitatie van het traject wordt u vanuit het subsidieproject aangeboden.

Instappen in een traject ter waarde van €7.560 + btw, voor minder dan de helft van de prijs, zo’n kans krijgt u niet elke dag!

CRITERIA VOOR DEELNAME

  • U bent zaakvoerder van een KMO gevestigd in de Provincie Antwerpen
  • U bent overtuigd van het belang van innovatie en wenst de mogelijkheden en impact ervan uit te zoeken voor de bedrijfsvoering van uw KMO om zo een meerwaarde te kunnen creëren
  • U hebt een gezonde interesse in een intensieve samenwerking met een creatieve expert, die uw bedrijf vanuit een nieuwe invalshoek zal doorlichten. U staat open om traditionele (werk)methodes uit te dagen
  • U volgt persoonlijk de inleidende sessie en de vijf workshops en voorziet tussentijds de nodige opvolging

REGISTRATIE

Het co-creatietraject gaat van start in februari 2018 met een (gratis) inleidende sessie per regio waarin het traject en de doelstelling worden toegelicht. Wij kunnen u persoonlijk te woord staan indien u specifieke vragen of opmerkingen heeft. Confidentialiteit wordt gegarandeerd. Op het einde van de inleidende sessie zullen wij vragen om uw deelname te bevestigen. Mocht u niet overtuigd zijn, dan kan u alsnog kosteloos uit het traject stappen. De volgende sessies vinden dan vanaf 6 februari plaats naar keuze: in Antwerpen, Turnhout of Mechelen.

U kan uw deelname aan de gratis inleidende sessie bevestigen via een mailtje naar info@apbc.be.

Wij staan zeker ter beschikking mocht u nog vragen hebben. Aarzel dus niet om ons te contacteren!

PRAKTISCH

INLEIDENDE SESSIES PER REGIO

6 februari 2018, van 9u00 tot 11u00

De Winkelhaak - Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen

6 februari 2018, van 15u00 tot 17u00

SPK - Campus Blairon 714, 2300 Turnhout

7 februari 2018, van 9u00 tot 11u00

Oh! Mechelen - Kanunnik de Deckerstraat 20a, 2800 Mechelen

MATCHMAKING - WORKSHOP 1-2

In de drie steden wordt er in deze eerste twee workshops geleerd een uitdagende pitch te maken. Verder wordt er een eerste kennismaking en koppeling tussen KMO en creatieve ondernemer gerealiseerd.

20 februari en 7 maart 2018 van 13u00 tot 17u00

De Winkelhaak - Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen

21 februari en 8 maart 2018 van 13u00 tot 17u00

SPK - Campus Blairon 714, 2300 Turnhout

28 februari en 16 maart 2018 van 13u00 tot 17u00

Oh! Mechelen - Kanunnik de Deckerstraat 20a, 2800 Mechelen

CO-CREATIE - WORKSHOP 3-4-5

Het hart van het traject: hier ligt de focus op veldonderzoek, concrete ontwerpen, realisatie en implementatie. Ook hier in de drie steden dezelfde drie workshops.

21 maart, 18 april en 16 mei 2018 van 13u00 tot 17u00

De Winkelhaak - Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen

22 maart, 19 april en 17 mei 2018 van 13u00 tot 17u00

22/03 + 19/04: de Warande (Tuinzaal) - Warandestraat 42, 2300 Turnhout

17/05: Open Manufacturing Campus (OMC - NewShop) - Slachthuisstraat 96, 2300 Turnhout

29 maart, 24 april en 18 mei 2018 van 13u00 tot 17u00

Oh! Mechelen - Kanunnik de Deckerstraat 20a, 2800 Mechelen

SLOTEVENT

Alle teams komen bijeen om hun resultaten te delen met elkaar en een breder publiek en om bij te praten over hun ervaringen.

31 mei 2018, van 20u00 tot 22u00

Oh! Mechelen - Kanunnik de Deckerstraat 20a, 2800 Mechelen

REFERENTIES

Het spreekt voor zich dat ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. en haar partners niet aan hun proefstuk toe zijn met het organiseren van deze trajecten. Dankzij de EFRO-subsidie hebben wij reeds in 2016-2017 vijftien KMO’s samengebracht om een gelijkaardig traject succesvol te laten doorlopen. Het algemene positieve gevoel dat tijdens de trajecten leefde, bleek ook terecht te zijn na afloop. De bedrijven vonden het bijvoorbeeld heel interessant om hun ideeën af te toetsen, nieuwe inzichten te verwerven en hun doelen scherp te stellen. De kruisbestuiving met mensen uit de creatieve sector en ondernemers uit andere sectoren maakt volgens hen van dit project een unieke ervaring.

Enkele verzamelde reacties:

“Het traject is een aanrader om met uw bedrijf een volledig andere kijk te nemen naar de huidige en toekomstige positie en doelen van uw onderneming. Een nieuwe start als het ware.” - Franca Products

“Helpt ons echt een stap vooruit!” - Foubert - Cremerie & Chocoladebar

“Connecting the dots laat een nieuwe wind waaien door je bedrijf.” - Peever International

“Een goed idee is simpel. Je moet er alleen opkomen.” - BroodNodig

“Creatievelingen verbreden het blikveld en zorgen voor een open/vlotte communicatie. Samen met een goede omkadering zorgde dit voor een zeer open sfeer, zeer goede kruisbestuiving, grote biodiversiteit en een robuust resultaat!” - ETAP Lighting

Referenties regio Antwerpen: Foubert - Vloeibar - Migino

Referenties regio Turnhout: Etap Lighting - Dirk Maris Graszoden

Referentie regio Mechelen: De Backer Haarden - Caluwé Artisan

INNOVATIE EXPERTEN

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. kan beroep doen op een uitgebreid netwerk van creatieve ondernemers. Voor deze specifieke trajecten nodigen wij enkel de senior experts uit met relevante ervaring zodat alle workshops zeer efficiënt en to the point zijn en daadwerkelijk bijdragen tot het eindresultaat. Deze professionals zijn in feite het neusje van de zalm op vlak van productontwikkeling, service design en digitale vernieuwing. Wij brengen u in contact met verschillende experten maar het is de zaakvoerder zelf die beslist met wie hij/zij het traject wil aangaan.

Hieronder vindt u het lijstje met experten die aan onze vorige trajecten hebben deelgenomen. Dit hoeven niet noodzakelijk dezelfde te zijn voor de nieuwe samenwerkingen. Het staat elke KMO vrij om een samenwerking met de experten aan te gaan buiten of na het gesubsidieerde traject.

Frank Wouters – Merksmederij

Stefan Schöning

Pieter Lesage – Studio Dott.

Koen Elsen – Achilles Design

Steven Bollé

Matthias Schaubroeck – Absintt

Dirk Vananderoye

Michiel Meekels – Monkeyshot

Stefaan Vandist

David Claeys – True Agency

Kan Design

Vic Cautereels

Stan Maes

Alle informatie kan rustig worden nagelezen op https://apbc.be/cocreatie.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES.

Het project “CONNECTING THE DOTS.” van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. draagt de meerwaarde van cross-sectorale samenwerking uit en brengt KMO's uit eerder traditionele industrieën in contact met ondernemers uit de creatieve sectoren.

We werken laagdrempelig, actie- en resultaatgericht en leggen de focus op:

  • Creëren van een bewustmaking omtrent de toegevoegde waarde van de competenties en expertise van creatieve en culturele ondernemers voor KMO's en hun transitie naar innovatieve bedrijfsmodellen
  • Het samenbrengen en matchmaken van ondernemers uit traditionele sectoren en ondernemers uit culturele en creatieve sectoren met als doel duurzame contacten te bewerkstelligen
  • Het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van concrete kruisbestuivingstrajecten tussen KMO-bedrijfsleiders en creatievelingen

De acties van dit project vinden plaats in de provincie Antwerpen, mits nauw overleg en in bovenlokale afstemming met de andere actoren in het Vlaamse werkveld, zoals het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en Flanders DC.

De werking op Vlaams niveau wordt doorgetrokken in de eigen regio en waar mogelijk is er maximale afstemming en samenwerking met de andere Vlaamse regio's.

Het project stimuleert cross-sectorale samenwerkingen tussen creatieve en reguliere sectoren in de provincie Antwerpen, om innovatie te stimuleren. Hiertoe worden onder meer co-creatietrajecten, workshops, bedrijfsbezoeken, opleidingen en netwerkevenementen georganiseerd.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., het designplatform voor de provincie Antwerpen, werkt voor dit project samen met Stad Mechelen, Stad Turnhout en SPK en ontvangt hiervoor 520.654,44 euro subsidies van Europa via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Interesse als creatieve ontwerper of productontwikkelaar?

Laat het ons weten op info@apbc.be en we nemen contact met je op!