Lavetan

Jan Robrechts – algemeen directeur

Jan Robrechts is eigenlijk onze TANGO-pionier en proefkonijn. Bij Lavetan hebben we heel wat concepten en methodieken uitgetest om zo tot een beproefd traject te komen.

Momenteel is strategie ingebed in het DNA van zijn organisatie en volgt de Raad van Advies de strategische opties verder op.

Lees het interview

Hét interview met Jan Robrechts

Wat betekent strategie voor jullie bedrijf?

Strategische planning dwingt je om niet kortetermijn, maar langetermijn te denken. Tijdens de uitwerking van het stappenplan word je gedwongen om stap voor stap beslissingen te nemen. Maar ook tijdens het jaar ga je meer en meer nieuwe projecten aftoetsen aan het strategisch plan dat je uitgeschreven hebt. Het is gemakkelijker om keuzes te maken: doe ik het of doe ik het niet.

Wat is de rol van externen daarin? Waarom zijn die daar belangrijk bij?

Als KMO-bedrijfsleider ben je dagdagelijks bezig met zeer operationele zaken. De langere termijn is altijd, letterlijk, ver weg, maar komt toch elke dag ook dichterbij. Daarom is het goed dat er mensen zijn die je even kunnen meepakken naar een hoger niveau, los van de dagdagelijkse realiteit. Zij kijken vanuit een helikopter mee naar je bedrijf, challengen je, en geven de nodige adviezen.
Ik denk dat het zeer belangrijk is om te kunnen klankborden met externen, die niet te veel weten van de directe business, maar die langs de andere kant voldoende ervaring hebben om vanuit een helikopterview naar jouw organisatie te kijken.

Zijn er tastbare resultaten die je kan toeschrijven aan TANGO?

We zijn nu al een aantal jaren bezig met strategische plannen en onze Raad van Advies, en voor alle duidelijkheid, dat is een traject van vallen en opstaan geweest. Als ik terugblik op die afgelopen jaren, stel ik vast dat we enerzijds een groei doormaken met de organisatie en anderzijds ook intern veel meer gefocust werken. We hebben onze organisatie in een bepaalde richting geduwd en zijn meer gespecialiseerd in onze activiteiten. We durven veel sneller nee zeggen en maken heel concrete afwegingen over wat op langere termijn een goede keuze is.
Het meest waardevolle is om deze manier van denken en plannen in te brengen in je cultuur. Onze medewerkers worden meegenomen in dit proces en ik toets de keuzes ook af bij de verantwoordelijken van de verschillende managementdomeinen.