sterke verbinding projectwerk en dienstenaanbod

Onderneem met SPK is een initiatief van SPK vzw.

SPK of Strategische Projectenorganisatie Kempen:

  • is een onafhankelijke ontwikkelorganisatie, actief in de ruime regio Kempen;
  • focust zich al meer dan 25 jaar op innovatie en duurzame waardecreatie;
  • tracht via projecten maatschappelijke noden en uitdagingen te vertalen in innovatieve oplossingen.

Onderneem met SPK bouwt verder op het projectwerk van SPK en bundelt het duurzame aanbod in concrete diensten voor ondernemers en bedrijven. Die sterke verbinding tussen het innovatief projectwerk enerzijds en het dienstenaanbod anderzijds maakt van Onderneem met SPK de ideale partij om jou op een 'andere', frisse en onbaatzuchtige manier te adviseren en je een duw in de juiste richting te geven. Naast eigen ervaringen, kennis en expertise, doen we beroep op een uitgebreid netwerk van regionale, nationale en internationale partners en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, social profit, onderwijs & onderzoek, of overheid. Wij zijn jouw ideale partner in crime!

sterke verbinding projectwerk en dienstenaanbod

Wij zijn niet vies van een experiment

Onderneem met SPK investeert 100% van zijn opbrengsten in de projectwerking van SPK vzw en helpt zo de impact van de maatschappelijke en sociale doelstelling van SPK te verhogen. Daarnaast vormt het aanbod van Onderneem met SPK de voedingsbodem voor nieuwe regionale innovatieprojecten: door beter inzicht te krijgen in de noden, behoeften en het potentieel van ondernemers, zijn we nóg beter in staat projecten te ontwikkelen die gestuwd worden vanuit het bedrijfsleven.

Innovatieprojecten ontwikkelen en uitvoeren blijft het fundament van onze werking. Ze zijn niet alleen onze inspiratiebron en bestaansreden, maar ook onze leeromgeving. Projecten zijn de broedplaats voor nieuwe initiatieven en een plek waar we kunnen experimenteren, uittesten en falen. Alleen zo zijn we in staat een beproefd aanbod voor ondernemers en bedrijven te ontwikkelen dat complementair is aan de reeds bestaande dienstverlening van onze partners.

''Ondernemer, u heeft dromen? Deze ideeën, deze gedachten, bespreken met SPK. Niet twijfelen, maar doen, echt waar...'

Martine Noyens, zaakvoerder LMJ Construct

Wij zijn niet vies van een experiment