1987

01 / 09

Oprichting SPK vzw

In 1987 was de economische situatie in de Kempen niet rooskleurig. In die jaren was de Kempen een achtergesteld gebied en scoorde beduidend lager op veel vlakken in vergelijking met het gemiddelde voor Vlaanderen. Voor het eerst werd er met het toenmalige Strategisch Plan Kempen (SPK) op regionale schaal een uniek en trendzettend samenwerkingsverband opgezet tussen regionale werkgeversorganisaties, vakbonden en lokale overheden om samen de achterstand in te halen. De verenigde inzichten leidden tot een aantrekkelijke toekomstvisie voor de Kempen die vertaald werd in strategische projecten met het oog op het realiseren van vooruitgang. Vandaag is SPK nog steeds een onafhankelijke projectenorganisatie waarbij de focus op innovatief projectwerking meer dan ooit aanwezig is.

Oprichting SPK vzw

2013

01 / 10

Start Huis voor Creativiteit

Binnen het project Huis voor Creativiteit stonden creativiteit en ondernemerschap centraal. Doel was een laagdrempelige fysieke ontmoetings- en ondersteuningsplek voor (startende) creatieve ondernemers te creƫren. Enerzijds ontwikkelden we allerlei initiatieven en trajecten om creatieve starters beter te ondersteunen en te begeleiden in hun groeiambities, anderzijds werd er sterk ingezet op het stimuleren van kruisbestuiving tussen de creatieve industrie en andere sectoren. Huis voor Creativiteit was de aanleiding om het aanbod van SPK voor ondernemers visueel duidelijker in kaart te brengen. Onderneem met SPK was geboren!

Start Huis voor Creativiteit